مقدمه

این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت نوشته شده در این صفحه وب، استفاده شما از این وب سایت را مدیریت می کند. این شرایط به طور کامل اعمال می شود و به استفاده شما از این وب سایت تاثیر می گذارد. با استفاده از این وبسایت، شما قبول کردید تمام شرایط و ضوابط نوشته شده در اینجا. شما نباید از این وبسایت استفاده کنید اگر شما با هر یک از این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت موافق نباشید.

جوانان یا افراد زیر ۱۳ سال مجاز به استفاده از این وب سایت نیستند.

حقوق مالکیت معنوی
به غیر از محتوی که متعلق به خودتان هستید، تحت این شرایط، رنگابی و / یا مجوز دهنده خود، تمام حقوق مالکیت معنوی و مواد موجود در این وبسایت را متعلق به خود می دانید.

مجوز محدود فقط برای مشاهده مطالب موجود در این وبسایت اعطا می شود.

محدودیت ها
شما به طور خاص از همه موارد زیر محدود شده اید:

  • انتشار هر گونه مطالب وب سایت در هر رسانه دیگر؛
  • فروش، صدور مجوز و / یا تجاری کردن هر گونه محتوای وب سایت؛
  • انتشار عمومی و / یا نشان دادن هر محتوای وب سایت؛
  • با استفاده از این وب سایت به هیچ وجه به این وبسایت آسیب نرساند
  • با استفاده از این وبسایت به هر نحوی که کاربر دسترسی به این وب سایت را تحت تاثیر قرار دهد؛
  • با استفاده از این وب سایت بر خلاف قوانین و مقررات قابل اجرا، یا به هیچ وجه ممکن است به وب سایت یا هر فرد یا نهادهای تجاری آسیب برساند.
  • مشارکت در هر داده کاوی، برداشت داده، استخراج اطلاعات و یا هر فعالیت مشابه مشابه در رابطه با این وب سایت؛
  • با استفاده از این وب سایت برای مشارکت در هر تبلیغات یا بازاریابی.
  • بعضی از مناطق این وب سایت محدود به دسترسی شما و ممنوع است و ممکن است بیشتر در هر زمان، به دلایلی مطلق، دسترسی شما را به هر بخش از این وب سایت محدود کند. هر شناسه کاربری و رمز عبور که ممکن است برای این وب سایت داشته باشید، محرمانه هستند و همچنین باید محرمانه بودن را حفظ کنید.

محتوای شما

در این شرایط و ضوابط استاندارد وب سایت، “محتوای شما” به معنای هر صوتی، متن ویدیویی، تصاویر یا سایر مطالب مورد نظر شما برای نمایش در این وب سایت می باشد. با نمایش محتویات شما رنگابی را به عنوان یک مجوز غیر مجاز، غیرقابل مجاز، غیرقابل مجاز، مجاز به استفاده، پخش، تطبیق، انتشار، ترجمه و توزیع آن در کلیه رسانه ها اعطا می کنید.

محتوای شما باید متعلق به شما باشد و نباید هیچگونه حقوق شخص ثالث را مورد حمله قرار داد. رنگابی  حق هر گونه محتوای خود را از این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی حذف می کند.

بدون ضمانت
این وب سایت با تمام گسل ها “به عنوان” ارائه می شود و رنگابی هیچگونه نمایندگی یا ضمانت نامه ای از هر نوع مربوط به این وب سایت یا مطالب موجود در این وب سایت را بیان نمی کند. همچنین، هیچ چیز در این وب سایت نباید تفسیر شود به شما توصیه می شود.

محدودیت مسئولیت
در هیچ کجای هیچ مدرکی نیست و هیچکدام از افسران، مدیران و کارکنان آن مسئولیتی در قبال هر چیزی که ناشی از استفاده شما از این وبسایت و یا هرگونه ارتباط با آن نیست، مسئولیت پذیر است. رنگابی، از جمله افسران، مدیران و کارمندان آن، مسئولیتی در قبال هیچ مسئولیت غیرمستقیم، عواقب یا خاص که ناشی از یا به هیچ وجه مربوط به استفاده شما از این وب سایت نیست، مسئولیتی نخواهد داشت.

جبران خسارت
شما به این ترتیب به طور کامل از تمویل و از هر گونه و / یا تمام بدهی ها، هزینه ها، تقاضاها، علت عمل، خسارات و هزینه های ناشی از نقض هر یک از مقررات این شرایط، متضرر می شوید.

قابلیت جدا شدن
اگر هر یک از مقررات این ضوابط طبق هر قانون قابل قبول محسوب شود، چنین مقرراتی بدون تأثیر بر مفاد باقیمانده در اینجا حذف خواهد شد.

تغییر شرایط
رنگابی اجازه داده است که هر شرایطی را در هر زمان که لازم است تجدید نظر کند و با استفاده از این وبسایت انتظار داشته باشید که این شرایط را به صورت منظم بررسی کنید.

وظیفه
رنگابی اجازه داده است تا بدون اعلان، حقوق و / یا تعهدات خود را تحت این شرایط بدون مجوز اعطا، انتقال و تحمیل قرارداد. با این حال، شما مجاز به اختصاص دادن، انتقال و یا قراردادن قرارداد هیچ یک از حقوق و / یا تعهدات خود تحت این شرایط نیستید.

کل مورد
این شرایط کلیه توافقنامه  رنگابی شما را در ارتباط با استفاده شما از این وبسایت تشکیل میدهند و تمام موافقتنامهها و مفاد قبلی را منع میکند.